Mezuak

Data honetako argitalpenak ikusgai: January, 2019

SKOLAE IKASKETAK- APRENDIZAJES SKOLAE

Begiratzen jakitea, ulertzen jakiteaKritika eta erantzukizuna berdintasunik ezaren aurrean ikasketa: pertsona arduratsu era erantzule (bai maila indibidualean, bai kolektiboan), aktibo eta kritiko bilakatuko gaitu berdintasunerako bidean. Berdintasunezko eredu eta proposamenak ezagutzearen bidez. Izaten jakitea, bizitzen jakiteaAutonomia eta independentzia pertsonala ikasketak bizitza-proiektu oso baterantz eramango gaitu, genero-estereotipoak eta mugatzen gaituzten bestelako baldintzatzaileak gaindituta. Ingurune aske eta independenteetan geure burua eta besteak zaintzen jakitearen bidez. Eraikitzen jakitea, ekarpenak egiten jakiteaLidergoa, ahalduntzea, eta partaidetza soziala ikasketak maila indibidualean zein kolektiboan indartuko gaitu, eta berdintasunetik zein errespetutik gizarte-bizitzan parte hartzeko gaitasuna emango digu. Bakarka zein taldean berdintasuna eragiteko dugun ahalmena antzeman eta ezagutzearen bidez. Sentitzen jakitea, tratu onak ematen jakiteaSexualitatea eta …