2019(e)ko urtarrilakren 30(a), asteazkena

SKOLAE IKASKETAK- APRENDIZAJES SKOLAE

Begiratzen jakitea, ulertzen jakitea

Kritika eta erantzukizuna berdintasunik ezaren aurrean ikasketa: pertsona arduratsu era erantzule (bai maila indibidualean, bai kolektiboan), aktibo eta kritiko bilakatuko gaitu berdintasunerako bidean. Berdintasunezko eredu eta proposamenak ezagutzearen bidez.

Izaten jakitea, bizitzen jakitea

Autonomia eta independentzia pertsonala ikasketak bizitza-proiektu oso baterantz eramango gaitu, genero-estereotipoak eta mugatzen gaituzten bestelako baldintzatzaileak gaindituta. Ingurune aske eta independenteetan geure burua eta besteak zaintzen jakitearen bidez.

Eraikitzen jakitea, ekarpenak egiten jakitea

Lidergoa, ahalduntzea, eta partaidetza soziala ikasketak maila indibidualean zein kolektiboan indartuko gaitu, eta berdintasunetik zein errespetutik gizarte-bizitzan parte hartzeko gaitasuna emango digu. Bakarka zein taldean berdintasuna eragiteko dugun ahalmena antzeman eta ezagutzearen bidez.

Sentitzen jakitea, tratu onak ematen jakitea

Sexualitatea eta tratu onak ematea ikasketak harremanak eta maitasunak eraikitzeko autoezagutzan lagunduko gaitu, aniztasuna onartuta eta harekiko errespetua erakutsita, indarkeria matxistetatik urrun.
 ...............................................................................................................................................................

Saber mirar, saber entender

El aprendizaje de la crítica y responsabilidad frente a la desigualdad: nos convierte en personas responsables, individual y colectivamente, activas y críticas en el camino hacia la igualdad. Conociendo modelos y propuestas igualitarias.

Saber ser, saber vivir

El aprendizaje de la autonomía e independencia personal: nos dirige hacia un proyecto vital pleno, superando estereotipos de género y otros condicionantes que nos limitan. Sabiendo cuidar y cuidarnos en entornos libres e independientes.

Saber construir, saber aportar

El aprendizaje del liderazgo, empoderamiento y participación social: nos fortalece individual y grupalmente y nos capacita para participar en la vida social desde la igualdad y el respeto. Conociendo y reconociendo nuestro poder y el de nuestro grupo para crear igualdad.

Saber sentir, saber bientratar

El aprendizaje de la sexualidad y buen trato: nos acompaña en el autoconocimiento hacia la construcción de relaciones y amores desde la aceptación y el respeto por la diversidad, lejos de violencias machistas.