2017(e)ko urriakren 22(a), igandea

Berdintasun eza ez da berez sortzen, egin egiten dugu.La desigualdad no nace, se hace. Podemos cambiarlo, hagamos igualdadERMITABERRI ESKOLAE PROGRAMAN

Ermitaberri Plan horretan zentro pilotu izango da. Hezkidetza Planaren helburua hezkuntza etapa guztietan (0-18 urte) zeharkako hezkuntza ibilbidea ezartzea da, zuen seme eta alabek beraien bizi proiektuak berdintasunean hezi eta bizitzeko eskubidea bermatu ahal izateko. Horretarako, hezkuntza maila guztietan beharrezkoa den formakuntza ezarriko dugu. Plan hau zabaltzen joango da, 2020 urtean Nafarroako ikastetxe guztietan integratu arte.

Ibilbide hori osatzeko familien parte hartzea beharrezkoa da. Kurtso honetan zehar plan honetan parte hartu eta zuen ekarpenak egin ahal izango dituzue, formakuntzetan parte hartuz eta prozesuaren parte izanez.
Honako hauek izango dira 2017/18 ikasturtean zehar zuen seme-alabekin landuko ditugun eremuak:
1.    Autonomia, independentzia pertsonala eta enpleguaren zentraltasuna.
2.    Sexualitatea, tratu onak eta bortizkeriaren aurkako prebentzioa.
3.    Desberdintasunaren kontrako kontzientzia kritikoa eta aldaketarako ahalmena.
4.    Lidergoa, ahalduntze  pertsonala eta taldekoa eta gizarte partaidetza.

.....................................................................................................................................................................

Ermitaberri ha sido elegido como centro piloto en esta experiencia cuyo objetivo es implantar en todas las etapas educativas (0-18 años) un itinerario de formación de manera transversal para que nuestras hijas e hijos puedan ser competentes para elegir y vivir sus proyectos vitales en igualdad. Este Plan se extenderá progresivamente, de modo que en el 2020 estará integrado en todos los centros educativos de Navarra.

Este recorrido nunca lo podremos completar sin la participación activa y directa de las familias. A lo largo de este año podréis participar y hacer vuestras aportaciones a este plan, participar en acciones formativas y ser parte activa en el proceso.  
Estos son los ámbitos que durante el presente curso 2017/18 trabajaremos con vuestras hijas e hijos:
1.    Autonomía, independencia personal y centralidad del empleo.
2.    Sexualidad, buenos tratos y prevención de la violencia.
3.    Conciencia crítica frente a la desigualdad y capacidad para el cambio.
4.    Liderazgo, empoderamiento personal y grupal y participación social